Класове

През учебната 2020/2021 година класовете и групите в училището са:

Детска група, ръководена от Алина Кирацова и Доротея Добрева;

Подготвителна група – ръководена от Ива Стойнева;

Първи клас – учител Катя Николова;

Втори клас – учител Теодора Иванова;

Трети клас- учител Румяна Иванова;

Четвърти клас- учител Надежда Мандалова;

Пети клас – учител Десислава Стефанова;

Седми/Осми клас – учител Даниела Пенкова;