Класове

През учебната 2018/2019 година класовете и групите в училището са:

Детска група – 3-4-годишна възраст, ръководена от Александра Александрова и Рая Халачева-Петрова;

Подготвителна група – 5 до 7-годишна възраст, с учител Ива Стойнева;

Първи клас – учител Румяна Иванова;

Втори клас – учител Надежда Мандалова Сакарева;

Трети клас- учител Катя Николова;

Пети клас- учител Даниела Пенкова;