Класове

През учебната 2019/2020 година класовете и групите в училището са:

Детска група, ръководена от Алина Кирацова и Доротея Добрева;


Предучилищна група – ръководена от Ива Стойнева;

Първи клас – учител Теодора Иванова;

Втори клас – учител Румяна Иванова;

Трети клас- учител Рая Петрова;

Четвърти клас- учител Катя Николова;

Шести и седми клас – учител Даниела Пенкова;