Екип

Учители:

Катя Николова – Директор на училището, Ива Стойнева, Александра Александрова, Рая Халачева-Петрова,Румяна Иванова, Даниела Пенкова и Надежда Мандалова Сакарева.

 

Управителен съвет:

БОЦС

 

Родителски съвет:

Мария Милчева – председател, Златка Матеева, Виктор Габровски, Снежина Димитрова, Златина Вълкова