Родителски съвет

Към Българско Училище „Васил Левски“, Саутхемптън е сформиран Родителски съвет, чиято основна цел е подпомагане и обогатяване дейността на училището. Вярваме, че чрез активно сътрудничество между родители и учители ще успеем да създадем най-благоприятна среда за разгръщане потенциала на всяко дете.

Родителският съвет се подновява периодично и участва в организирането на различни мероприятия и дейности в училище.